NEDERLANDS Onder leiding van Karen Peeters beschikt Expat Expertos & Abogados over een legal team bestaande uit advocaten en juridische adviesverstrekkers voor het verstrekken van juridisch advies en juridische behandeling van dossiers, zie About.

ENGLISH Led by Karen Peeters, Expat Expertos & Abogados disposes of a legal team consisting of lawyers and legal advisors providing legal advice and legal handling of cases, see about

DEUTSCH Unter der Leitung von Karen Peeters, verfügt Expat Expertos & Abogados über eine Rechtsabteilung von Rechtsanwälte und Rechtsberater für Rechtsberatung und rechtliche Anleitung, sehe About.

FRANÇAIS Sous la direction de Karen Peeters, Expat Expertos & Abogados dispose d’une équipe juridique d’avocats et de conseillers juridiques fournissant des conseils et de l’aide juridiques, voir About.

Calle Mártinez Campos 16 entreplanta
ES 29001 Málaga
+34 631 80 97 16
info@expatexpertosyabogados.com

CONTACT: